Auces vidusskola

Sporta seguma ieklāšana 125m2 platībā.